Đời sống - Xã hội

Thông báo xả hồ chứa nước Thuỷ điện Châu Thắng - Quế Phong

10:30, 25/09/2022
Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng được an toàn theo đúng quy trình, Công ty Cổ phần PRIME Quế Phong dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Châu Thắng từ 12h ngày 25/9.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTTTKCN và PTDS tỉnh vừa có công văn hoả tốc thông báo về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Châu Thắng, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong gửi Ủy ban Nhân dân các huyện: Quế Phong và Quỳ Châu; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ban chỉ huy PCTT công trình Hồ chứa nước Bản Mồng.

Công văn nêu rõ: Vào lúc 8 giờ 8 phút ngày 25/9/2022, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTTTKCN và PTDS tỉnh nhận được thông báo số 47/TB-PQP ngày 25/9/2022 của Công ty Cổ phần PRIME Quế Phong về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng.

Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty Cổ phần PRIME Quế Phong dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Châu Thắng bắt đầu từ 12 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2022.

Lưu lượng xả dự kiến từ 76 m/s - 400 m/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy (có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ).

Khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra công ty sẽ kết thúc xả.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho Ủy ban nhân dân các huyện Quế Phong và Quỳ Châu; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Châu Thắng biết để triển khai các công việc cần thiết; đồng thời có các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở các cửa van đập tràn gây ra, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện