Trồng cây Gai xanh: Hướng đi mới của nông dân Nghĩa Đàn
16:49, 22-09-2022
Với ưu điểm trồng một lần, nhanh cho thu hoạch, khai thác trong nhiều năm và có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cây gai xanh mới được đưa vào trồng nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Nghĩa Đàn. 
Tất cả