Muốn ngăn ngừa tin giả, hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm
07:30, 03-06-2019
Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất mà tin giả gây ra là làm suy giảm niềm tin của công chúng vào truyền thông nói chung và của báo chí chủ lưu nói riêng.
Tất cả