Người trẻ mường Chiêng Ngam
08:46, 11-04-2019
Trong những năm qua, tuổi trẻ ở các miền núi đã đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” .Với sức trẻ, ý chí, quyết tâm và tinh thần dám nghĩ, dám làm đã giúp cho nhiều Đoàn viên thanh niên khởi nghiệp thành công và làm giàu trên chính những ngọn đồi, cánh rừng của bản làng mình.
Quỳ Châu sẵn sàng cho lễ hội hang Bua
09:04, 22-02-2019
Đến hẹn lại lên, từ ngày 20 - 22 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân ở Quỳ Châu nói riêng và đồng bào các dân tộc miền Tây bắc Nghệ An lại nô nức trẩy hội Hang Bua.
Tất cả