Khoa học & Công nghệ: Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi và rác thải hữu cơ tại Nghệ An
09:02, 11-03-2022
Tạp chí Khoa học & Công nghệ kỳ này gồm có những nội dung chính: 
- Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi và rác thải hữu cơ tại Nghệ An. 
- Tương Nam Đàn trên con đường xác lập chỉ dẫn địa lý. 
- Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các hoạt động khoa học công nghệ nổi bật.
Nghệ An ngày mới - 11/03/2022
07:42, 11-03-2022
Những nội dung chính: 
- Nghệ An đưa ra phương án tạm thời để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng
 - Nghệ An: hơn 3.600 gia súc bị chết trong đợt rét kỷ lục 
- Tương Nam Đàn trên con đường xác lập chỉ dẫn địa lý 
- Tiêu thụ hành tăm củ: Rẻ nhưng không ế 
 - Khách du lịch Nga mắc kẹt ở Thái Lan vì lệnh trừng phạt ; Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng kinh dị ở Saudi Arabia 
#NTV #NgheAn #ThoiSu #NgheAnNgayMoi
Tất cả