Bản tin An toàn giao thông - 19/04/2021
19:59, 19-04-2021
Có những nội dung chính:
1./ Va chạm xe tải ở Thái Hòa, một phụ nữ nhập viện cấp cứu.
2./ Tái diễn tình trạng xe Howo chở quá tải tại địa bàn miền núi. 
Tất cả