8 nội dung tổng kết qua Hội thảo "e;Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"e;
15:12, 20-12-2022
NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tổng kết Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra vào sáng 20/12 tại Hà Nội của đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW.
Hòn Cau, thắng cảnh độc đáo thu hút giới trẻ đến Bình Thuận
15:13, 06-12-2022
Hòn Cau, Bình Thuận đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút giới trẻ đến trải nghiệm và khám phá.
Tất cả