PC-Covid sẽ là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống COVID-19
10:46, 30-09-2021
Ứng dụng (app) mang tên PC-Covid thay thế và tích hợp các ứng dụng phòng, chống Covid-19 hiện nay chính thức có mặt trên hai chợ ứng dụng Google Play và Apple St
Thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh
08:32, 28-03-2021
Người vi phạm giao thông cung cấp mã số định danh cá nhân (12 số) trên thẻ căn cước có mã QR để cảnh sát tra cứu dữ liệu ở Cổng dịch vụ công Quốc gia, phục vụ nộp phạt qua mạng.
Tất cả