Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
09:26, 19-05-2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Bàn tròn thế sự: Kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam
09:04, 01-03-2024
Một mùa Xuân mới lại về. Nhìn lại hành trình từ khi Đảng ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạch định đường lối và tổ chức lãnh đạo cách mạng nước ta, giành được những thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Những thành tựu đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Việt Nam. Hôm nay, trong không khí của những ngày đầu năm mới, mừng Đảng, mừng xuân chúng tôi có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công An.
Đảng của trí tuệ và niềm tin
14:47, 03-02-2024
94 năm đã trôi qua kể từ Ngày thành lập Đảng (3-2-1930), Đảng ta kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc và sự lớn mạnh không ngừng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Tất cả
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
19:59, 31-01-2024
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
21:12, 18-11-2023

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về thông tin đối ngoại
17:05, 11-10-2023
Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị. 
Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua, tỏa sáng tinh thần yêu nước, cống hiến, dám nghĩ, dám làm
12:38, 11-06-2023
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.
Hưng Nguyên: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá 1/2023
10:36, 15-03-2023
Sáng 15/3, huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 1/2023.
Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "e;Đề cương về văn hoá Việt Nam"e;
11:48, 09-03-2023
Thực hiện Kế hoạch số 203 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động này.
Những mốc son lịch sử trên chặng đường 93 năm vẻ vang của Đảng
09:36, 03-02-2023
Trong 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc, tạo lên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi đường cho Cách mạng Việt Nam
07:10, 07-11-2022
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I. Lênin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng.
Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6
19:44, 03-10-2022
Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.
Thanh Chương: 9200 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập chuyên đề 2022 “Cán bộ và công tác cán bộ”
16:34, 08-09-2022
Sáng 8/9 Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Chương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” cho gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở và đảng viên của một số đơn vị.