Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bàn tròn thế sự: Kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam
09:04, 01/03/2024
Một mùa Xuân mới lại về. Nhìn lại hành trình từ khi Đảng ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạch định đường lối và tổ chức lãnh đạo cách mạng nước ta, giành được những thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Những thành tựu đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Việt Nam. Hôm nay, trong không khí của những ngày đầu năm mới, mừng Đảng, mừng xuân chúng tôi có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công An.