Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Kỳ vọng mười năm
09:05, 02/08/2023
Mười năm trước vào ngày 30/7/20013 xuất phát từ đề xuất của tỉnh, Bộ Chính trị ban hành Nghị Quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là văn kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; định hướng, tạo động lực giúp tỉnh phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng. Nghị quyết đã tạo động lực nhưng cũng thể hiện kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của ngay chính Lãnh đạo nhân dân tỉnh Nghệ An về một giai đoạn đột phá phát triển mọi mặt cho tỉnh.