Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 03/10/2022
20:47, 03/10/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Kỳ Sơn: Huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục sau lũ. 
2./Tiếp cận được các địa bàn chia cắt do lũ quét tại Kỳ Sơn. 
3./ Nghệ An sẵn sàng hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư.