Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 24/04/2024
19:43, 24/04/2024
Có những nội dung chính sau: 
1./ Điện Biên Phủ - Những năm tháng không quên. 
2./ Nguy cơ nước mặn xâm thực khi nắng nóng gay gắt kéo dài. 
3./ Cửa Lò: Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống người dân.