Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khách mời NTV: Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung
08:51, 07/11/2022
Hàng triệu hộ kinh doanh và hơn 900 ngàn doanh nghiệp tư nhân đang có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước. 
Vậy cụ thể những đóng góp của họ là gì? Doanh nghiệp tư nhân Nghệ An đang đứng ở đâu trong bức tranh kinh tế tư nhân của cả nước?