Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cùng con đến trường: Rèn luyện kỹ năng mềm cho trẻ - vấn đề cần quan tâm
08:48, 29/12/2023

Rèn luyện kỹ năng mềm cho trẻ là vấn đề vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của các con. Đây cũng là chủ đề của chương trình “Cùng con đến trường” kỳ này. Và chúng ta hãy bắt đầu với một buổi trải nghiệm, thực hành kỹ năng mềm của học sinh trường TH school.