Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kinh tế tập thể, hợp tác xã - Trợ lực phát triển kinh tế nông thôn
08:45, 10/04/2024
Trong thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông mong vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã. Nói tóm lại, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều”. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả chất và lượng; đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn.