TV & Video Hoạt động NTV
Những vấn đề đặt ra trong giải quyết tình trạng cán bộ, công chức dôi dư cấp xã
14:59, 24/10/2020
Phóng sự: Những vấn đề đặt ra trong giải quyết tình trạng cán bộ, công chức dôi dư cấp xã
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Lê Hằng - Mai Hương - Phòng Thời sự
NTV