TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 3: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

Ban tổ chức thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020.

08:23, 14/09/2020