TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 3 về Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVI-2021

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVI-2021.

08:11, 06/09/2021