TV & Video Hoạt động NTV

Đảm bảo an ninh biên giới từ cơ sở

10:46, 24/10/2020
Phóng sự: Đảm bảo an ninh biên giới từ cơ sở
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Trọng Tuấn - Công an Nghệ An

Đảm bảo an ninh biên giới từ cơ sở

 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm