TV & Video Hoạt động NTV
Sám hối
17:35, 23/10/2020
Kịch truyền thanh: Sám hối
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Hương Giang - Thanh Hải - Trung tâm VHTT&TT TP Vinh
NTV