TV & Video Hoạt động NTV
Thằng Rồ
10:05, 23/10/2020
Câu chuyện truyền thanh: Thằng Rồ
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Thu Hiền- Ngọc Mai- Thanh Phương- Hải Quang - Trung tâm VHTT&TT Nghi Lộc
NTV