TV & Video Hoạt động NTV
Mộng phù hoa
10:53, 24/10/2020
Phóng sự: Mộng phù hoa
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Quỳnh Trang - Minh Tâm - Công an Nghệ An
NTV