TV & Video Hoạt động NTV
Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn
10:59, 24/10/2020
Phóng sự: Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Phan Hiền - Anh Tuấn - Trung tâm VTTT&TT Yên Thành
NTV