TV & Video Hoạt động NTV

Không có "vùng cấm" dành cho đảng viên

10:57, 24/10/2020
Phóng sự: Không có "vùng cấm" dành cho đảng viên 
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Anh Tuấn - Phan Hiền - Trung tâm VTTT&TT Yên Thành

Không có "vùng cấm" dành cho đảng viên

 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm