TV & Video Hoạt động NTV
Lối về trên đỉnh sương mây
23:21, 28/09/2019
Lối về trên đỉnh sương mây - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Như Phong, Thanh Sơn, Quốc Nam, Khánh Thuỳ, Khánh Ly, Thái Sơn, Bá Rê, Y Sềnh, Bá Thưởng, Huy Hoàng - Đài PT-TH Nghệ An