TV & Video Hoạt động NTV
Cửa Lò khúc tình thu
08:48, 22/10/2020
Chương trình ca múa nhạc Cửa Lò khúc tình thu - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 của nhóm tác giả Khắc Giang-Ngọc Anh-Duy Quý-Nhật Hải - Trung tâm VHTT&TT thị xã Cửa Lò
NTV