TV & Video Hoạt động NTV
Sức sống mới từ những miền quê nông thôn mới
11:00, 24/10/2020
Phóng sự: Sức sống mới từ những miền quê nông thôn mới
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Hoài Chung - Thái Hiền - Trung tâm VTTT&TT Anh Sơn
NTV