Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hội nông dân Nghệ An - Nơi lan toả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
09:19, 08/10/2020
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” sẽ góp phần phát triển toàn diện nền nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân, xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp…
NTV