Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khuyến nông: Hiệu quả công tác Khuyến nông 6 tháng đầu năm 2022
10:38, 22/06/2022
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã tập trung xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành, thị triển khai xây dựng các mô hình trình diễn; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Theo đánh giá, các hoạt động này đã thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.