Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vì An sinh xã hội: Đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm y tế - nỗ lực vì người dân
14:58, 24/08/2022
Bên cạnh việc được hưởng những quyền và lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế còn được trải nghiệm những thuận lợi từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, những tiện ích liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội.