Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sức lan toả từ chủ trương giúp xã nghèo Tương Dương
07:53, 30/01/2019
Những năm qua, bộ mặt huyện miền núi - vùng cao Tương Dương đã có thêm nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đó là kết quả của chính sách xóa đói giảm nghèo, hướng về miền Tây, giúp đồng bào các dân tộc ổn định và nâng cao mức sống. Góp phần vào kết quả ấy, chủ trương mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giúp một xã nghèo đang có sự lan tỏa, thiết thực và giàu tính nhân văn...