Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chất thải rắn sinh hoạt - tự phân loại thế nào ?
15:35, 05/01/2022
Hiện nay, có đến 80% lượng rác buộc phải thực hiện theo hình thức chôn lấp, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Một trong những nguyên nhân chính là do rác vô cơ hữu cơ, rác thải, rác tái chế trộn lẫn, không được phân loại từ nguồn. Nhằm khắc phục tình trạng trên, luật BVMT 2020 đã quy định: Từ 1/1/2022, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Vậy phải tự phân loại rác như thế nào. Chương trình thường thức cuộc sống “ Chất thải rắn sinh hoạt- tự phân loại thế nào” sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về cách phân loại rác tại nguồn. Click ngay để tìm hiểu nào