Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An quyết tâm tinh gọn bộ máy
20:44, 18/09/2019
Ngày 18/4/2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 09 về "Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo". Đến nay, sau gần một năm rưỡi thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển động tích cực trong tinh gọn đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo và tinh giản biên chế.