Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kỳ vọng của người dân trước Đại hội 13 của Đảng
20:55, 18/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội, đặt trọn niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước.
NTV