Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đảng viên "thà ít mà tốt" còn hơn “hữu danh vô thực”
20:32, 15/05/2022
Với những quy định mới: cụ thể, phù hợp với thực tiễn, Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" được kỳ vọng sẽ tạo ra “luồng sinh khí mới” cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. nội dung được đề cập trong chuyên mục TDTS