Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khó khăn trong việc siết chặt giao dịch thương mại điện tử
14:54, 23/08/2022
Trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cũng như những đặc trưng của nền kinh tế số, đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý đối với hoạt động này. Mới đây Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động thương mại điện bổ sung giấy phép kinh doanh. Mặc dù vậy vẫn khó trong công tác quản lý.