Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 20/5/2022
11:40, 20/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ “Nghệ An- Làng sen quê Bác, Thành phố Hồ Chí Minh- thành phố tên vàng”. 
2./ Hội thảo khoa học “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. 
3./ Nghệ An: chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các dự án FDI.