Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 24/06/2022
20:34, 24/06/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 6. 
2./ Tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2022. 
3./ Phát huy vai trò của cán bộ văn hóa cơ sở cấp xã.