Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 08/12/2022
12:06, 08/12/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 08/12/2022. Có những nội dung chính: 
1./ HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường 
2./ Cửa Lò đa dạng sản phẩm chuẩn bị cho Tết cổ truyền. 
3./ Dự án nước sạch hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thiện.