Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách và Cuộc sống: Giải pháp nào cho việc chậm cấp phiếu lý lịch tư pháp
07:48, 24/06/2022
Có những nội dung chính:
- Nhiều khó khăn, vướng mắc trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người dân: cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xem xét điều chỉnh các quy định của Luật Lý lịch tư pháp! 
- Tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình- những chính sách quan trọng vì quyền lợi an sinh lâu dài của người dân.