Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chuyển biến nhận thức hội viên nông dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn
16:24, 24/11/2023

An toàn thực phẩm là vấn đề đặc biệt quan trọng trong đời sống. Sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm không chỉ liên quan đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người dân. Để triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giai đoạn 2020 – 2023”. Qua 4 năm thực hiện, Đề án đã tạo ra phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.