Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khuyến nông: Kỹ thuật thâm canh cây hương bài (rễ hương)
08:00, 18/04/2024
Quỳ Châu là huyện nổi tiếng về sản xuất hương trầm cung cấp cho thị trường, vừa tạo công ăn việc làm, vừa nâng cao thu nhập cho người làm nghề. Việc đảm bảo nguồn nguyên liệu tại chỗ là hết sức quan trọng để duy trì sản xuất. Chính vì vậy chính quyền địa hương cũng như người dân không ngừng duy trì và mở rộng diện tích trồng cây hương bài. Chuyên đề Khuyến nông kỳ này sẽ chuyển tới quý vị và các bạn hiệu quả mô hình trồng cây hương bài cũng như những kỹ thuật cần tuân thủ trong quá trình trồng và chăm sóc.