Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh éo le của GĐ chị Nguyễn Thị Lam ở Hưng Tân, Hưng Nguyên
08:02, 04/07/2020
Trong chương trình hôm nay, mục Cộng đồng chia sẻ, chúng ta sẽ đến với những việc làm nhân văn giúp đỡ trẻ mồ côi có hoàn cảnh ĐBKK của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nam Đàn. Địa chỉ cần giúp đỡ là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Lam, làng Trung Thượng, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên.

NTV