Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Đẩy nhanh tiến độ phát triển các đô thị động lực ở Nghệ An
16:30, 20/04/2023
Tại Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa; hình thành một số đô thị động lực của từng vùng và cả nước. Nghệ An đã và đang phát triển các đô thị động lực như thế nào? Đó là câu chuyện mà vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập.