Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Biến động giá cả và những tác động tới đời sống, sản xuất
16:02, 04/10/2023
Thời gian qua, giá cá các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng liên tiếp biến động đã tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng cũng như những giải pháp điều chỉnh phù hợp từ chính người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.