Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nguyễn Đình Đắc - Người viết khí nhạc cho kịch hát
10:21, 27/03/2019
Người viết khí nhạc thường đứng sau những thành công của vở diễn… Ở đây, nhạc khí chính là linh hồn của vở diễn. Nó khẳng định vị trí của loại hình ca kịch như Tuồng, Chèo, cải lương, dân ca…và nhắc đến ông, người ta nhắc đến một con người như thế…ông chính là Nguyễn Đình Đắc