Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh: Nhịp cầu ý Đảng lòng Dân
14:56, 10/08/2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đặc biệt với những người cán bộ cơ sở, là những người gần dân, hiểu các vấn đề đặt ra trong cuộc sống người dân. Họ đã nối một nhịp cầu thân thương giữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân và ngược lại, góp phần không ngừng nâng cao và cải thiện đời sống của bà con. Đó cũng là nội dung chính được đề cập trong tiểu phầm Nhịp cầu ý Đảng lòng dân
NTV