Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp chèo đôi trên dòng sông Ví - Giặm
16:13, 24/09/2020
Con đường đến với nghệ thuật, đôi khi được con người ta nuôi nấng, ấp ủ từ tấm bé, đôi khi là sự định hướng, mong muốn kế nghiệp truyền thống của gia đình. Cặp đôi nghệ sỹ ưu tú Đức Lam, Minh Thành - thuộc vào trường hợp thứ nhất, anh chị đã tự thắp lên trong mình ngọn lửa với nghệ thuật, đam mê rồi cống hiến hết mình vì sự nghiệp!
NTV