Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Qua miền Tây Bắc -Tập 1: Đường lên Điện Biên
20:50, 28/04/2024
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện về cuộc đối đầu lịch sử 70 năm trước, từ thủ đô kháng chiến chống Pháp - an toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trên đồi Tỉn Keo, căn lán đơn sơ này là nơi từng diễn ra cuộc họp lịch sử, quyết định vận mệnh của dân tộc sau gần 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày mồng 6 tháng 12 năm 1953, Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.